Søhuset Konferencecenter genåbner i mere bæredygtig udgave

Bæredygtig udvikling har været fokus for alle medarbejderne under den seneste nedlukning, hvor de har udfordret og udtænkt nye idéer og initiativer frem mod genåbningen d. 6. maj.

Søhuset Konferencecenters bæredygtige rejse startede for alvor i 2011 med certificering af det internationale miljømærke Green Key. Det tildeles virksomheder, som gør en ekstra indsats for at beskytte miljøet. Siden da har Søhuset skulle stå på mål for en lang række stramme miljøkrav inden for f.eks. miljøledelse, affaldssortering, vandforbrug, rengøring og fødevarer m.m.

Tid til kolleger og bæredygtig fordybelse

Siden Søhuset Konferencecenters bæredygtige rejses start er der kommet en del nye ansigter til, herunder også direktøren, Christina Wejlemann, der startede i 2018. Nedlukningen siden december 2020, uden lønkompensation, har givet anledning til at genbesøge bæredygtighedsstrategien i fællesskab med alle medarbejderne. Uden den daglige drift har der været tid og mentalt overskud til eftertænksomhed, hvor det kollegiale samtidig har kunnet dyrkes på digital vis.

Under første nedlukning med lønkompensation oplevede jeg, at flere af mine medarbejdere ikke følte sig nyttige. De ville virkelig gerne bidrage med noget meningsfuldt. Det var svært for dem at være i, og det ville jeg gerne ændre, hvis jeg fik muligheden for det. Qua at vi ikke er på lønkompensation under anden nedlukning, blev mulighederne større”, fortæller Christina Wejlemann.

Hansen & Ersbøll Agenda hjælper med FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling

Christina Wejlemann så et uforløst potentiale i at skabe et fælles sprog og system internt omkring FN’s 17 verdensmål i forhold til kerneforretningen. Det arbejde har Danmarks førende eksperter inden for bæredygtig forretningsstrategi, Hansen & Ersbøll Agenda, hjulpet med. HE Agenda var klare i spyttet om deres bidrag fra starten ”Vi gider ikke kun hjælpe med at pynte på jer. I skal være visionære, og det skal understøttes af troværdig måling.

En udmelding som Christina Wejlemann positivt købte ind på. Det krævede, at medarbejderne i fællesskab fik kigget hinanden virtuelt i øjnene og evalueret på status quo for at identificere forbedringer og komme på nye ambitiøse idéer.

verdensmål 8  Verdensmål 12

Flere lokale, økologiske og certificerede varer

Vejledt af HE Agenda har et af de store temaer for Søhuset Konferencecenters bæredygtige udvikling været madforbrug – og produktion. Der har været drømme om at være selvforsynende på flere områder på lang sigt. Det mere operationelle nu og her handler dog om at udfase oksekød samt købe endnu flere lokale, økologiske og certificerede varer.

I 2021 skal der arbejdes mod, at 10% af leverandørerne skal ligge i en radius af 30 km fra Søhuset. Inden udgangen af 2022 skal den nuværende økologiprocent på 50% øges til minimum 60%, så Det Økologiske Spisemærke i bronze, som vi fik i 2019, kan blive til sølv. Derudover skal vi arbejde mere systematisk med at måle, dokumentere og minimere madspild, bl.a. ved brug af eSmileys værktøj FoodWaste samt et nyt partnerskab med Too Good To Go, hvor overskudmad skal kunne købes på dagen til fordelagtige priser.” fortæller Christina Wejlemann.

 

 

Bæredygtige konferencer på programmet

Et andet tema handlede om at få den bæredygtige agenda inden for i huset.

Søhuset er DTU Science Parks eget konferencecenter, der er skabt til at være et samlingssted for Forskerparkens community af virksomheder. Vi vil vi gerne kunne invitere indenfor til egne events med bæredygtige temaer på programmet. Gerne med rødder i DTU’s økosystem, men også understøtte andres bæredygtige events og produkter.” uddyber Christina Wejlemann.

Bæredygtig troværdighed gennem målsætninger og gennemsigtighed

Med hjælp fra HE Agendas egen VerdensmålstabelTM skal Søhuset nu og i fremtiden konkretisere og gennemsigtiggøre det bæredygtige arbejde. Relevante verdensmåls delmål, målinger, status og tidshorisonter for indfrielse af egne mål skal noteres. En øvelse, der er lettere sagt end gjort. Særligt omkring måling og CO2-aftryk, men det er vigtig for troværdigheden. Det kræver en god dialog med leverandører og at tænke hverdagen i praksis.

Det er en løbende proces, der skal stå distancen i praksis, når Søhuset Konferencecenter igen kan byde gæster velkommen fra torsdag d. 6. maj 2021.

Klar til genåbning

På genåbningsdagen tillader forsamlingsloftet, at du kan invitere op til 25 personer til møder i Søhuset Konferencecenter mod fremvisning af coronapas.

Mulighederne bliver mange for bæredygtige møder, kurser, seminarer, events og konferencer i takt med at loftet stiger henover foråret og sommeren.

Lad os hjælpe dig med dit næste arrangement. Uanset om det er fysisk eller hybridt.

Kontakt

Lise Rottensten

Conference Coordinator

Tlf: +45 8870 8870

Kontakt os for at høre mere