Betingelser

Fester med smil ad libitum

Depositum

Når du booker din fest i Søhuset, betaler du et depositum på kr. 10.000. Depositummet fratrækkes den endelige faktura.

Hvad forstås ved en afbestilling?

Ved afbestilling forstås afbestilling, reduktion, afkortning, omplacering og lignende væsentlige ændringer i forhold til ordrebekræftelsen.
Samtlige afbestillinger og nedjusteringer skal foretages skriftligt.

Afbestilling i Søhuset:

  • Ved afbestilling indtil 2 måneder før afholdelsen af din fest, afregnes et beløb svarende til det indbetalte depositum på kr. 10.000,-.
  • Ved afbestilling inden for 2 måneder af afholdelsen af din fest, afregnes der 50% af den samlede kontraktsum.
  • Ved afbestilling senere end 1 måned før afholdelsen af din fest samt ved ”no shows”, afregnes der 100% af den samlede kontraktsum.

Nedjustering:

En nedjustering i deltagerantallet på op til 10% i forhold til kontrakten accepteres, såfremt dette meddeles inden fem hverdage før festens start.

Søhusets priser

Alle priser er inkl. moms. Der tages forbehold for pris- og afgiftsreguleringer samt for eventuelle tryk- og tastefejl.

Betaling

Søhuset fremsender faktura med 8 dages betalingsfrist. Det indbetalte depositum fratrækkes fakturaen.

Generelt forstår vi ved afbestilling: aflysning, reduktion, afkortning, omplacering eller lignende væsentlige ændringer i forhold til ordrebekræftelsen. Samtlige afbestillinger skal foretages skriftligt.